Bài học

Bài 2:  امرحبً   - Xin chào
Bài 2: امرحبً - Xin chào

Những lời chào đầu tiên bằng tiếng Ả Rập sẽ là những nguyên liệu cơ bản để bạn xây dựng lộ trình học tiếng của mình.

Bài 1: Bảng chữ cái Ả Rập
Bài 1: Bảng chữ cái Ả Rập

Bảng chữ cái Ả Rập, hệ thống chữ viết được sử dụng rộng rãi thứ hai trên thế giới (bảng chữ cái Latinh là phổ biến nhất). Bảng chữ cái tiếng Ả Rập...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat