Lịch khai giảng

 Trình độ

LỚP THƯỜNG

Học phí

LỚP CẤP TỐC

Học phí

Lịch khai giảng

3 buổi/tuần - 1h30/buổi

3buổi/tuần - 3h/buổi
Vỡ lòng

8 tuần - 36 giờ

5,000,000 - -

Khóa học tiếng Ả Rập các trình độ Vỡ lòng, Căn bản, Trung cấp, Cao cấp khai giảng liên tục các tuần trong tháng.

Để biết thêm Lịch khai giảng chi tiết và đăng ký khóa học, vui lòng liên hệ hotline:
1900 7060 -
028 3622 8849

Sơ cấp

Cấp độ Sơ Cấp 1

8 tuần - 36 giờ

5,000,000

Cấp tốc Sơ Cấp

10 tuần - 90 giờ

18,000,000

Cấp độ Sơ Cấp 2

8 tuần - 36 giờ

5,000,000

Trung cấp

Cấp độ Trung Cấp 1

8 tuần - 36 giờ

6,000,000

Cấp tốc 
Trung Cấp 1 - 2

10 tuần - 90 giờ

18,000,000

Cấp độ Trung Cấp 2

8 tuần - 36 giờ

6,000,000

Cấp độ Trung Cấp 3

8 tuần - 36 giờ

6,000,000

Cấp độ
Trung Cấp 3 - 4

10 tuần - 90 giờ

18,000,000

Cấp độ Trung Cấp 4

8 tuần - 36 giờ

6,000,000

Cao cấp

Cấp độ Trung Cấp 1

8 tuần - 36 giờ

6,000,000

Cấp tốc Cao Cấp 1 - 2

10 tuần - 90 giờ

20,000,000

Cấp độ Trung Cấp 2

8 tuần - 36 giờ

6,000,000

Cấp độ Trung Cấp 3

8 tuần - 36 giờ

6,000,000

Cấp độ Cao Cấp 3 - 4

10 tuần - 90 giờ

20,000,000

Cấp độ Trung Cấp 4

8 tuần - 36 giờ

6,000,000

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat