Học phí

Mục lục bài viết

  HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ VỠ LÒNG

  TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

  HP ƯU ĐÃI
  OFFLINE (-10%)

  HP ƯU ĐÃI
  ONLINE (-20%)

  LỚP THƯỜNG
  36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

  Vỡ lòng

  5,000,000

  4,500,000 4,000,000

  HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

  TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

  HP ƯU ĐÃI 
  OFFLINE (-10%)

  HP ƯU ĐÃI
  ONLINE (-20%)

  CẤP TỐC
  90 giờ - 10 tuần/khóa, 3 buổi/tuần, 3h/buổi

  Sơ cấp

  18,000,000

  16,200,000 14,400,000

  THƯỜNG
  36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

  Sơ cấp 1

  5,000,000

  4,500,000 4,000,000
  Sơ cấp 2

  5,000,000

  4,500,000 4,000,000

  HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

  TRÌNH ĐỘ

  HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
  OFFLINE (-10%)
  HP ƯU ĐÃI
  ONLINE (-20%)

  CẤP TỐC
  90 giờ - 10 tuần/khóa, 3 buổi/tuần, 3h/buổi

  Trung cấp 1 - 2 18,000,000

  16,200,000

  14,400,000
  Trung cấp 3 - 4

  18,000,000

  16,200,000 14,400,000

  THƯỜNG
  36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

  Trung cấp 1

  6,000,000

  5,400,000 4,800,000
  Trung cấp 2

  6,000,000

  5,400,000 4,800,000
  Trung cấp 3

  6,000,000

  5,400,000 4,800,000
  Trung cấp 4

  6,000,000

  5,400,000 4,800,000

  HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

  TRÌNH ĐỘ

  HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
  OFFLINE (-10%)
  HP ƯU ĐÃI
  ONLINE (-20%)

  CẤP TỐC
  90 giờ - 10 tuần/khóa, 3 buổi/tuần, 3h/buổi

  Cao cấp 1 - 2

  20,000,000 18,000,000 16,000,000

  Cao cấp 3 - 4

  20,000,000 18,000,000 16,000,000

  THƯỜNG
  36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

  Cao cấp 1

  6,000,000 5,400,000 4,800,000

  Cao cấp 2

  6,000,000 5,400,000 4,800,000

  Cao cấp 3

  6,000,000 5,400,000 4,800,000

  Cao cấp 4

  6,000,000 5,400,000 4,800,000

  Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

  Để lại số điện thoại
  để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

  Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
  1900 7060

  Gọi ngay

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

  Zalo chat