Học phí

LỚP 

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

Vỡ Lòng

5,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Sơ Cấp

Sơ Cấp 1

5,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Sơ Cấp 2

5,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Trung Cấp

Trung Cấp 1

6,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Trung Cấp 2

6,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Trung Cấp 3

6,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Trung Cấp 4

6,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Cao Cấp

Cao Cấp 1

6,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Cao Cấp 2

6,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Cao Cấp 3

6,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

Cao Cấp 4

6,000,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

CẤP TỐC

3 giờ/buổi
3 buổi/tuần

Sơ Cấp

18,000,000

120 tiết - 90 giờ - 10 tuần

Trung cấp 1 - 2

18,000,000 120 tiết - 90 giờ - 10 tuần

Trung cấp 3 - 4

18,000,000 120 tiết - 90 giờ - 10 tuần

Cao cấp 1 - 2

20,000,000 120 tiết - 90 giờ - 10 tuần

Cao cấp 3 - 4

20,000,000 120 tiết - 90 giờ - 10 tuần

GIAO TIẾP 100% VỚI
GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP - DU LỊCH

Liên hệ hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

HỌC QUA SKYPE

Liên hệ hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 1 KÈM 1 Liên hệ hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100 để được tư vấn chi tiết.

- Miễn phí giáo trình học.

- Giới hạn số lượng học viên mỗi lớp.

- Ưu đãi học phí dành cho học viên đăng ký theo nhóm.

Chi tiết chương trình ưu đãi, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100 

 

Đăng ký khóa học

HOTLINE
1900 2615

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2615
Tư vấn online