Học phí

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ VỠ LÒNG

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

LỚP THƯỜNG
36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Vỡ lòng

5,000,000

4,500,000 4,000,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
90 giờ - 10 tuần/khóa, 3 buổi/tuần, 3h/buổi

Sơ cấp

18,000,000

16,200,000 14,400,000

THƯỜNG
36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Sơ cấp 1

5,000,000

4,500,000 4,000,000
Sơ cấp 2

5,000,000

4,500,000 4,000,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)
HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
90 giờ - 10 tuần/khóa, 3 buổi/tuần, 3h/buổi

Trung cấp 1 - 2 18,000,000

16,200,000

14,400,000
Trung cấp 3 - 4

18,000,000

16,200,000 14,400,000

THƯỜNG
36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Trung cấp 1

6,000,000

5,400,000 4,800,000
Trung cấp 2

6,000,000

5,400,000 4,800,000
Trung cấp 3

6,000,000

5,400,000 4,800,000
Trung cấp 4

6,000,000

5,400,000 4,800,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)
HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
90 giờ - 10 tuần/khóa, 3 buổi/tuần, 3h/buổi

Cao cấp 1 - 2

20,000,000 18,000,000 16,000,000

Cao cấp 3 - 4

20,000,000 18,000,000 16,000,000

THƯỜNG
36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Cao cấp 1

6,000,000 5,400,000 4,800,000

Cao cấp 2

6,000,000 5,400,000 4,800,000

Cao cấp 3

6,000,000 5,400,000 4,800,000

Cao cấp 4

6,000,000 5,400,000 4,800,000

Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat